Zmluvný servis

Cieľom servisných paušálov, je poskytnúť kvalitné, rýchle, spoľahlivé servisné zázemie v dohodnutom reakčnom čase od nahlásenia problému, poradenstvo, dodávky techniky za zvýhodnené ceny. Podľa zvoleného servisného paušálu je v predplatenej čiastke rôzne množstvo pracovných hodín, dopravných nákladov.

Výhody paušálneho servisného vzťahu:
Všetci zmluvní zákazníci majú telefonické poradenstvo, vzdialený online servis, HELPdesk, zvýhodnené ceny na nákup novej techniky a spotrebného materiálu, prednostný zásah, zvýhodnenú sadzbu pracovnej hodiny.

Zvýhodnené služby ITNets

Paušál Micro

50 €/ mesiac
 • Práca na PC 3 h
 • Práca na serveroch 0 h
 • Zvýhodnená sazba 29€/h
 • Zľava na nákup u nás 0%
 • určené pre fyzické osoby
 • Zásah do 24h

Paušál Bronze

120 €/ mesiac
 • Práca na PC 3 h
 • Práca na serveroch 2 h
 • Zvýhodnená sazba 31€/h
 • Zľava na nákup u nás 0%
 • Ušetríte: 79€
 • Zásah do 24h

Paušál Silver

380 €/ mesiac
 • Práca na PC 10 h
 • Práca na serveroch 5 h
 • Zvýhodnená sazba 29€/h
 • Zľava na nákup u nás 0%
 • Ušetríte: 200€
 • Zásah do 24h

Paušál Gold

700 €/mesiac
 • Práca na PC 15 h
 • Práca na serveroch 10 h
 • Zvýhodnená sazba 27€/h
 • Zľava na nákup u nás 10%
 • Ušetríte: 295€
 • Zásah do 24h

Paušál Platinum

1000 €/mesiac
 • Práca na PC 20 h
 • Práca na serveroch 20 h
 • Zvýhodnená sazba 25€/h
 • Zľava na nákup u nás 15%
 • Ušetríte: 660€
 • Zásah do 24h